وارسی سریال برنامه سینمایی اردیبهشت

وارسی: سریال برنامه سینمایی اردیبهشت جدول پخش پخش برنامه ها سیمای فارس سه شنبه 5 اردیبهشت ماه

گت بلاگز اقتصادی نرخ خرید و فروش سیمان 50 کیلویی در بازار

پاكت 50 كیلوئی سیمان از درب کارخانه به قیمت 6 هزار 500 تومان هست. ایران | سیمان | کارخانه | بازار | قیمت | مصالح ساختمانی |

نرخ خرید و فروش سیمان 50 کیلویی در بازار

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان قیمت انواع مصالح ساختمانی در بازار به شرح زیر است:

عبارات مهم : ایران

عنوان

نوع بسته بندی

توضیحات

نرخ خرید و فروش سیمان 50 کیلویی در بازار

قیمت

سیمان پایتخت کشور عزیزمان ایران نوع 2 – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

پاكت 50 كیلوئی سیمان از درب کارخانه به قیمت 6 هزار 500 تومان هست. ایران | سیمان | کارخانه | بازار | قیمت | مصالح ساختمانی |

7,300

سیمان پایتخت کشور عزیزمان ایران نوع 5 – کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

7,500

سیمان پایتخت کشور عزیزمان ایران پوزولانی – کیسه ای

نرخ خرید و فروش سیمان 50 کیلویی در بازار

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

7,100

سیمان پایتخت کشور عزیزمان ایران 325-1 – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی سیمان از درب کارخانه به قیمت 6 هزار 500 تومان هست. ایران | سیمان | کارخانه | بازار | قیمت | مصالح ساختمانی |

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان آبیك نوع 2 – کیسه ای

نرخ خرید و فروش سیمان 50 کیلویی در بازار

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان آبیک 325-1 – کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان ساوه نوع 2 – کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

6,800

سیمان ساوه 325-1 – کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان ساوه پوزولان – کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

6,600

سیمان شمال(جاجرود) نوع 2 – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان فیروزكوه نوع 2 – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

6,500

سیمان سبزوار نوع 2 – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

سیمان جوین نوع 2 – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

5,500

سیمان پایتخت کشور عزیزمان ایران فله – تنی

فله نوع 2

تحویل درب کارخانه

130,000

سیمان پایتخت کشور عزیزمان ایران نوع 5 – تنی

فله نوع 5

تحویل درب کارخانه

132,000

سیمان پایتخت کشور عزیزمان ایران 325-1 – تنی

فله 325-1

تحویل درب کارخانه

0

سیمان شمال – تنی

فله نوع 2

تحویل درب کارخانه

0

سیمان آبیك – تنی

فله نوع 2

تحویل درب کارخانه

0

سیمان آبیک 325-1 – تنی

فله 325-1

تحویل درب کارخانه

0

سیمان ساوه فله – تنی

فله ظاهر 2

تحویل درب کارخانه

121,000

سیمان فیروز كوه – تنی

فله نوع 2

تحویل درب کارخانه

117,000

سیمان سفید ساوه – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

123,000

سیمان سفید بنوید – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

65,000

سیمان سفید بنوید – کیسه ای

پاکت 40 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

12,000

سیمان سفید بنوید – کیسه ای

پاکت 25 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

9,800

سیمان سفید شرق – کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

6,500

سیمان سفید شرق – کیسه ای

پاکت 25 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

10,800

سیمان سفید ارومیه – کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

9,000

سیمان سفید شمال – کیسه ای

پاكت 50 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

10,400

گچ سمنان نوع 1 – کیسه ای

كیسه 40كیلوئی

تحویل درب کارخانه

1,900

گچ سمنان زمرد – کیسه ای

پاکت 40 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

1,750

گچ سمنان جام – کیسه ای

كیسه 40كیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

گچ سمنان حریر – کیسه ای

كیسه 40 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

گچ سفید كاری جبل – کیسه ای

كیسه 33 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

2,600

گچ سفید كاری ساوه – کیسه ای

كیسه 33 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

2,000

گچ سفید كاری – کیسه ای

جبل متین ، 33 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

0

گچ ابزارزنی جبل – کیسه ای

كیسه 33 كیلوئی

تحویل درب کارخانه

3,100

گچ گیپتون کشور عزیزمان ایران – کیسه ای

کیسه 30 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

8,200

دیوار گچی کشور عزیزمان ایران – متری

هر 3 قالب 1 مترمربع میباشد

تحویل درب کارخانه

7,400

سیمان سفید اکباتان – کیسه ای

پاکت 50 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

10,300

سیمان سفید اکباتان – کیسه ای

پاکت 25 کیلوئی

تحویل درب کارخانه

5,800

سیمان نائین ظاهر 2 – کیسه ای

پاکت 50کیلوئی

تحویل درب کارخانه

5,000

سیمان نائین ظاهر 2 – تنی

فله 2

تحویل درب کارخانه

80,000

انتهای خبر/

واژه های کلیدی: ایران | سیمان | کارخانه | بازار | قیمت | مصالح ساختمانی |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog