وارسی سریال برنامه سینمایی اردیبهشت

وارسی: سریال برنامه سینمایی اردیبهشت جدول پخش پخش برنامه ها سیمای فارس سه شنبه 5 اردیبهشت ماه

زیاد کردن نظارت بر ایمنی ترددهای دریایی ، فروش بلیت سفرهای دریایی اینترنتی می شود

مدیر کل امور دریای شرکت بنادر و دریا نوردی گفت: فروش بلیت سفرهای دریایی به صورت اینترنتی انجام می شود که این نوع فروش باعث جلوگیری از ازدحام مسافران در بناد ..

ادامه مطلب